Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

BIP Unia Racibórz - Oferty pracy

Oferty pracy

Termin składania ofert w konkursie wydłużony do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 10:00.

Rada Nadzorcza Unii Racibórz Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Spółki Unia Racibórz sp. z o.o. w Raciborzu

Ogłoszenie

1. Nazwa i adres Spółki: Unia Racibórz Sp. z o.o. w Raciborzu
2. Nazwa stanowiska: Prezes Zarządu
3. Termin i miejsce złożenia aplikacji: 21.04.2023r, do godz. 13.00, Urząd Miasta Racibórz
4. Adres składania aplikacji: Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz, z dopiskiem „konkurs na Prezesa Zarządu Unia Racibórz sp. z o.o.
5. Forma składania: zwykła pisemna, osobiście lub formie tradycyjnej poczty (liczy się datawpływu do urzędu)
6. Wymogi niezbędne na Prezesa Zarządu:
1) wykształcenie wyższe
2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym
3) korzystanie z pełni praw publicznych
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
5) nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub
zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego
6) legitymowanie się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych
7) przedstawienie autorskiej „Koncepcji funkcjonowania, zarządzania spółką Unia Racibórz sp. z o.o.”
7. Aplikacja powinna zawierać min.:
1) CV zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej
2) list motywacyjny
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
- niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w
spółkach prawa handlowego,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów postępowania kwalifikacyjnego
- wyrażenie zgody na powołanie do Zarządu Spółki,
5) inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności. Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty winny być załączone w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata
odpisach.
2. O wyborze kandydata zostanie poinformowana osoba, której wybór dotyczy w dniu 24.04.2023r.
3. Osoby, których aplikacje nie zostaną wybrane, nie będą zawiadamiane.
4. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu postępowania konkursowego.
5. Szczegóły dotyczące wymogów stawianych osobom kandydującym na Prezesa Zarządu określa Uchwała Nr 4/VII/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unia Racibórz Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Raciborzu z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego w Unii Racibórz sp. z oo. w Raciborzu.

Racibórz, dnia 11 kwietnia 2023r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Pierzchała

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-08 09:10przez:
Opublikowano:2022-06-08 07:37przez:
Podmiot udostępniający: BIP Unia Racibórz
Odwiedziny:1321

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo